[1881. 1. januar], Lørdag. København


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Lørdag.

Tilgiv, at De igaar maatte gaa forgæves, kære Nansen, men jeg har været mere end almindelig syg i disse Dage.

Kan De, da kom imorgen Klokken 12.

Deres

Herman Bang.