[1881, 22. Marts, tirsdag]. [København]


Fra Herman Bang til fru Anna Ferslew

Kære Fru Ferslew.

De maa ikke blive vred ‒ men jeg har maattet love Abrahams[1] at tage ud paa Generalprøven af »Le pere prodigue«[2] og jeg beder Dem derfor laane Deres Mands Pelts blot i de Timer. Jeg skal køre derud.

Deres hengivne

Herman Bang.