[1881, cirka 17. oktober, mandag]. [København]


Fra Herman Bang til Christian Ferslew

Kære Hr. Ferslev!

Hvor meget ondt det har gjort mig ondt[A] med min Spekulation i Hillerød, tror jeg, De maa vide. Nu siger De igjen ‒ »saa, det sædvanlige«. Jeg havde saa langt fra nogen Gevinst, at de Penge slet ikke slog til, og Himlen ved nu hvordanjeg faar Dem betalt. I Roskilde er jeg indbudt af en Klub men faar kun 40 for et; men saa er der ingen Risiko. Det bliver vist min siste ‒ Forestilling.

Deres taknemlig hengivne

H.B.

A. ondt] Bang har fejlagtigt tilføjet ordet over linjen.