[1881, 14. december] Onsdag. København


Fra Herman Bang til Vilhelm Greibe (dansk vicekonsul i Hamburg)

Frederiksborggade 28/1 Sal.

Onsdag Nat.

Kære Greibe!

Ingen kan være saa sørgelig situeret som jeg efter denne usalige Hjemkomst, og mest tynger De paa min Samvittighed. Jeg havde Penge paa Bladet her[1] ‒ men Dom[2], Militærbøder[3] ‒ kortsagt alt nødvendigt for at undgaa offenlig Skandale slugte Pengene. Jeg har efter min Dom og under min Sygdom, som ødelægger mine Kræfter, ikke mere Venner ‒ jeg er alene. Saa begyndte da min Pilgrimsgang til de offenlige Velgørere mod Procent[4] ‒ Endnu har jeg ikke faaet Pengene. Men bring Hr. Meyer[5] indlagte Brev[6], som jeg beder Dem læse ‒ maaske vil han være at bevæge til at vente. Slaa saa en Konvolut om[7].

Hr. Ferslev[8] er mig ikke mere god som før.

Tilgiv mig saa, bedste Greibe, thi jeg er meget syg, meget trist og meget træt. Derfor staar der ikke mere i dette elendige Brev.

Pengene skal jeg skaffe, om jeg saa skal grave dem op af Jorden.

Deres

Herman Bang.