[1882 eller 1883] . [København?]


Fra Herman Bang til A.C. Riemenschneider

Kære Hr. Riemenschneider!

Tilgiv mig, at jeg kommer til Dem med en saa besynderlig Anmodning som denne, men jeg gjør det tvunget af en haard Nødvendighed, og jeg beder Dem opfylde min Bøn. Jeg skal imorgen aflægge Regnskab inden min Reise. Jeg kan desværre ikke nøiere forklare Dem, hvorfor saa noget nær min Fremtid afhænger af dette ‒ og jeg har paa Regnskabet en Deficit, som jeg ikke kan dække i disse Dage. Nu beder jeg Dem, kære Hr. Riemenschneider, udstede en Kvittering stor 110[A] Kroner som modtaget i disse Dage f:Ex i Fredags. De kan være rolig, jeg glemmer aldrig en Venlighed; og jeg skal i Sommer faa Oversættelsen færdig og om De vil til Vinterfelttoget hjælpe Dem med alt, hvad De vil. Udsted Kvitteringen som sædvanlig stor 110 Kroner, (de 30 blev betalt en Gang for nogle Uger siden) Svar med Buddet

Deres angste

Herman Bang.

A. 110] Tallet har Bang rettet, muligvis fra 90. Over linjen har han tydeligt gentaget tallet 110 og sat en lille kryds, der henviser til hans tilføjelse nederst på brevsiden: Den opsluger da en forrige Maaned paa 30 Kroner udstedt Kvittering, som jeg nu tilintetgjør.