[1882, måske før august?] . [København?]


Fra Herman Bang til A.C. Riemenschneider

Kære Hr. Riemenschneider!

Jeg tør ikke oversætte Salammbô[1], det er umuligt for mig at gøre det godt ‒ saa maa vi lade være. Jeg er forleden begyndt paa »la curée«[2], haaber, at vi af den skal faa mere Fornøjelse.

Gør mig den Tjeneste at indlevere vedlagte Manuskript til »Vor Tid« med Anmodning om Optagelse. Det er et Par mesterlige Skitser fra Paris[3]. Noget af det mest fuldendte, mener jeg, Zola har skrevet.

Venlig Hilsen fra

Deres

H. B.