[1882 eller 1883] . [København?]


Fra Herman Bang til A.C. Riemenschneider

Kære Hr. Riemenschneider!

Det gør mig ondt at maatte sige Dem, at de Noveller, Hr. v. Reifstrup[1] har sendt Dem, efter min Mening ikke egne sig til Udgivelse. For at være tilladelige maatte saa »intime« Skildringer være baaret af et langt anderledes Talent. Hr. R.' Sprog er desuden ‒ selv i sin Forbedring af den mig ukendte Hr. E ‒ saa forvirret og farveløst paa samme Tid, at man har en Følelse af at ville gjennem[A] en mildest talt slet[B] brolagt Gade ‒ for Prostitutionen. Skade kun, at Persiennerne ikke en Gang altid er nedrullede.

Deres hengivne

Herman Bang.

A. gjennem] Ordet er tilføjet over linjen, hvor Bang har erstattet det overstregede ord: henover. B. slet] Ordet er tilføjet over linjen.