[1882, juli] Lørdag. [Middelfart]


Fra Herman Bang til A.C. Riemenschneider

Lørdag.

Bedste Hr. Riemenschneider.

Tingen er et Konkurrencearbeide til »Dansk Skuespilkunst«[1]. En Række Skuespillerkarakterisker[A] samlede, trykte og utrykte. Jeg tror meget paa en saadan Samling, men Langhoff[2], som har Romanen[3], vil ei have den.

Emil Poulsen

Jerndorf

Abrahams. (ny)

Coquelin. (ny)

Oda (ny)

Fru Hennings (ny)

Pasca[4] (ny)

Dramaturgien i Aforismer[5].

En tysk »Dora« (ny.) o:s:v:

Seksten Ark à 25 Kroner trykt og utrykt. Mener De, det var for meget. Udstyrelsen maatte være smuk.

Vil De ikke sende mig af Honoraret strax blot saameget De kan ‒ det meste har jeg jo faaet, men noget er vel tilbage. Blot ialfald 70 Kroner strax efter Modtagelsen. Thi jeg sidder her bogstavelig uden en Skilling i min Lomme og skal paa Tirsdag Middag til Horsens. Send mig strax blot 20 Kroner.

Deres

H. de B.

A. Skuespillerkarakterisker] Skrivefejl for: Skuespillerkarakteristiker.