[1882, December?]. [København]


Fra Herman Bang til Edvard Brandes

Kære Dr. Ed. Brandes.

Bliv ikke altfor forbauset over, at jeg ønsker at sige Dem, at den »Fremstilling« af Deres »Folkefjende«-Kritik, som igaar stod i »Charivari«[1] er fremkommen under min Sygdom. »Ch.« er bunden en Smule til mig og derfor er det mig, som dette har gjort mest ondt.

Om Deres Kritik af »en Folkefjende«[2] lod sig maaske sige et og andet ‒ men komme til Dem, kan jeg ikke[A] ‒ jeg skal vist blive inde Vinteren over ‒ og ei at høre min Mening, er intet tabt.

Venlig Hilsen

Deres H. de B.

Har De Interesse af at se »Gjengangere«[3] spillet?

Var det Dem da umuligt at besøge et sygt Menneske i Frederiksborggade 28, 1. Sal?

A. ikke] Ordet er tilføjet over linjen.