[1882, 7. december, torsdag] . [København]


Fra Herman Bang til Theodor Andersen

Kære Direktør Andersen.

I den yderste Forlegenhed ‒ indespærret som jeg er af Brystsmerter for Resten af Vinteren ‒ ved jeg ikke, hvad jeg skal gribe til og beder Dem give mit Bud 40 Kr. Maa jeg ikke nu, hvor jeg skal blive her i Stuen oversætte »en Pariserroman«[1] for at betale min Gæld. »Venuspassagen«[2] er morsom. Fredag[A] Aften kan den være oversat ‒ om De vil have den? Men er det Neumann[3], som skal spille?

Giv saa Buddet[B] Pengene ‒ der kommer en Mand, som slaar mig ihjel, om jeg ingen har. Og igaar var jeg saa syg, at jeg kunde tænke paa slet intet

Deres

Herman B.

A. Fredag] Ordet er rettet, muligvis fra: Torsdag. B. Buddet] Ordets første bogstav er rettet fra: A.