[1883, 29. januar] Mandag. [København]


Fra Herman Bang til Edvard Brandes

Mandag.

Kære Dr. Brandes.

Tilgiv, at jeg venter paa to Ord om »Schwabenstreich«[1], der maaske keder Dem saa gyseligt.

Men vilde De lokalisere den uden Navn?

Tør Andersen[2]her gøre Dem et Tilbud?[3] ↄ: vistnok næsten fuldt det samme som før?

Det er faldet mig ind ‒ De er da ikke vred over mit »Literaturbrev«[4] og fandt det[A] enten altfor dumt eller nærgaaende? Det var maaske en Smule ‒ begge Dele.

Deres Herman Bang.

A. det] Ordet er rettet fra: den.