[1883, 29. januar??] Mandag. [København]


Fra Herman Bang til Edvard Brandes

Mandag.

Kære Dr. Brandes.

Opførelsen af »Gjengangere« er nu besluttet, hvis vi kan blive enige med Ibsen[1].

Hvad vil De have for »et Besøg«? Det vilde da blive spillet sammen med »Tête de Linotte« af Gondinet og meget snart, da »Michel Strogoff«[2] saa opgives for iaar. Svar mig lidt.

Deres

H de B.