[1883. 20. august], Mandag. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Mandag.

Kære Nansen.

Oversæt strax: "Madame Baptiste"[1] og send den ved imorgen til B.S.[2] Du ved, den skal paa i dette Nummer, og vi maa have Manuskriptet Tirsdag – da alt "Gengangerstof" jo er saa sént[3].

Din

Herman B.