[1883, 6. september] Torsdag. [København]


Fra Herman Bang til Edvard Brandes

Torsdag.

De modtager idag, kære Dr. Brandes, fra Direktør H. Hansen[1] en Indbydelse til en Souper til Ære for Lindberg[2] imorgen. De maa komme ‒ det bliver vist nok morsomt og meget elegant, og De vil træffe mange[A] Venner.

De maa virkelig tale for Lindberg.

Ogsaa Skram[3] bliver inviteret.

Deres

Herman Bang.

Det vil ogsaa gjøre Lindberg meget ondt, om De ei kom

A. mange] Ordets første bogstav er rettet, vistnok fra et: l.