1883. 23. oktober [tirsdag]. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

23.10.83.

Min kære Nansen.

Jeg vil i to Linier skriftlig lykønske dig til din Bog[1], siden jeg igaar egenlig knap ved et Haandtryk ønskede dig alt Held. Ser du, jeg ønsker dig Evnen til at leve – Evnen til at skrive har du. Men Livet, mon cher[2], – det er det, vi maa hælde ny Vin i[3], hvis vi skal betyde noget.

Glückauf[4]! Lev vel

Din

H.B.