1883. 28. november, Onsdag. [København]


Fra Gustav Esmann til Peter Nansen

Onsdag d. 28de November 1883

Kjære Ven!

Skriver Du ikke snart til mig, jeg længes meget efter at høre hvordan Du har det. Jeg har desværre ikke noget nydt[A] at fortælle Dig men naar jeg først hører fra Dig skal Du nok faa Brev. Du hilses meget fra alle herovre men mest hilses Du fra Din hengivne Ven

Gustav Esmann

Fru Ottesen[1] beder mig hilse Dig hun glæder sig over at 2det Oplag af Din Bog[2] er udkommet i Dag, som hun har læst i Avisen

Esmann er som du ser allerede noget paralyseret af det forestaaende. Han har underskriftlig "leiet" mit Lokale til Affodring.[B] [3]

Din H.

En Nyhed har jeg dog at meddele Dig. Herman er begyndt at lære at ride. Foreløbig øver han sig i at gaa med Stropper i Benklæderne. Han kommer nok efter det. Det glæder mig at han endelig har bekvemmet sig til at gjøre noget for sit Legeme.[C]

A. nydt] Ordet er stavet således af Esmann. B. Esmann er som du ser allerede noget paralyseret af det forestaaende. Han har underskriftlig "leiet" mit Lokale til Affodring.] Disse to sætninger med underskrift er skrevet med Herman Bangs håndskrift. C. En Nyhed har jeg dog at meddele Dig. Herman er begyndt at lære at ride. Foreløbig øver han sig i at gaa med Stropper i Benklæderne. Han kommer nok efter det. Det glæder mig at han endelig har bekvemmet sig til at gjøre noget for sit Legeme.] Resten af brevet er skrevet med Gustav Esmanns håndskrift.