[1884. 22. februar], Fredag. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Fredag.

Tak for Bogen. Maatte nu Andreas[1] have – ret megen Fornøielse af denne "Affære".

Din

H. de B