[1884, maj ?] Fredag. [København]


Fra Herman Bang til Edvard Brandes

Fredag.

Kære Dr. Brandes.

Høist sørgeligt, at De ikke var der igaar.

Idag maa De komme. Jeg er altfor angst, ikke overbevist om Ændringernes Godhed. Det graa Billede vilde have sin Originalitet, og nu ‒ Men de andre fandt, det var saa godt igaar Eftermiddags.

Kom nu endelig Kl. fem. Peter[1] vil være der.

Deres

Conrad Reesen ‒ Herman Bang[2]