1884, 4. juni [onsdag]. Aalborg


Fra Herman Bang til Edvard Brandes

Stigende Sukces for »en Forlovelse«. Stærkt Bifald. Jeg akcepteredes ikke. Vil nu hurtigt gaa til Roskilde.

Hilsen

Herman Bang