1884. 7. juni. [lørdag]. Viborg


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Taler som den blinde om Farver[1]. Her Solgt 60 Billetter. Jeg kan og vil ikke forlange at disse Mennesker skal anvende deres Tid paa denne Maade. Jeg vil hellere slaas ihjel af Pressen i Roskilde end trampes af Gæs Provindspressen igjennem[2] og sætte Penge til som jeg ikke har. Jeg forlader Definetivt "Nationaltidende" men vil for min Fremtids Skyld nu lægge Rutten[3] ialfald nær København. Foretrækkes da Helsingør , som var i den oprindelige Plan?

Herman