[1884. september], Tirsdag Morgen. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Tirsdag Morgen.

Min kære Peter.

Fru D.[1] kom nu. Hun har været her igaar! Dette Udraabstegn betegner min Uret, ti at hun en Gang sover over sig, berettiger mig virkelig ikke til alt det Rabalder.

Jeg skriver dette strax, da jeg maaske ikke ser dig idag, og jeg ikke vil gøre Uret mod Konen, som jeg tilmed holder saa meget af, "naar hun ler". Sig Immanuel[2] dette, om du sér ham.

Sig Bierring[3], om du kommer paa "Tidenden"[4], at jeg arriverer Kl. 4 for at læse mit Proverbe og bed ham sige Henriques til fra 4-4½ E.B.[5] er Kritiken. V.H:[6] Publikum.

Altsaa, jeg er Synderen og Fru D. skyldløs.

Husker H's Bog[7].

Din

Herman.