[1884, 14. september] Søndag . [København]


Fra Herman Bang til Niels Neergaard

Det skrevne af min »Bog«, kære Hr. Neergaard, tilfredsstiller mig selv saa lidt. Men den 25 bestemt skal De faa en Novelle: Maria Pitoya som er c: 1 Ark stor[1].

Sig mig, vilde det ikke være praktisk at faa hos det kongelige Theaters Chef[2] en Anmelderbillet for »Tilskueren«[3] ‒ den faaes strax ‒ og saa f.Ex. hveranden Maaned skrive en Theaterkronik (et Par Sider Petit[4])?

Jeg spørger kun og ikke af Paatrængenhed, ti det behøvede slet ikke at være mig, som skrev Kroniken.

Tout à vous[5]

H. de B.

Studiestræde 4.

Tak for Deres Brev og Heftet[6].