1884, 17. September [onsdag] . [København]


Fra Herman Bang til Niels Neergaard

17.9.84

Kære Hr. Neergaard.

De skal modtage Manuskriptet iovermorgen. Jeg tør ikke modtage Tilbuddet[A] for hver Maaned men skal skrive Kroniken saa ofte ‒ der er noget at skrive om.

Deres

Herman B.

Men jeg vil sige, at jeg for fire Sider Petit[1] af den Slags ‒ eller rettere for »Kronik«en[B] pr. Styk (lidt større eller mindre) maa have noget mere end 25 Kr. Arbeidet er nemlig meget stort til at bedømmes absolut efter Sideantal, og jeg skriver ikke om Theater noget andet Sted. Var 40 Kr. pr: Kronik for meget?

A. Tilbuddet] Bang har fejlagtigt skrevet: Tibuddet. B. »Kronik«en] Bang har først skrevet: for en »Kronik« ‒ og derpå overstreget ordet en og i stedet sat ordet Kronik i bestemt form.