1884, 28. Oktober [tirsdag] . [København]


Fra Herman Bang til Niels Neergaard

d. 28.10.84.

Kære Neergaard.

Vil De være saa venlig hver Maaned den ni og tyvende, naar De har modtaget mit Manuskript[1], da at lægge min Anvisning i en Konvolut adresseret til Hr. Otto Ottesen Studiestræde 4 K[2] ‒ vil De gøre mig en stor Tjeneste. Saa kan jeg bestride en bestemt Udgift med Pengene.

Deres

Herman Bang.