[1884, cirka 1. november] Lørdag . [København]


Fra Herman Bang til Niels Neergaard

Lørdag Aften.

Tilgiv en Syg, kære Neergaard, hans Utaalmodighed ‒ men har De talt med Ph.[1] om »Ord«, og faar jeg Lov?[2] De véd ikke, hvilken Værdi jeg sætter i denne saa lille Sag.

Svar mig.

Korrektur?

Jeg var igaar meget syg ‒ er nu lidt bedre.

H. de B.