1884, 5. December [fredag] . [København]


Fra Herman Bang til Niels Neergaard

d. 5.12.84.

Denne til det sindssyge forvirrede, usammenhængende »Studie« sendes herved[1].

Venlig Hilsen

H. B.

Send saa, kære Hr. N. Pengenes Anvisning til Ottesen[2].