[1885. 19. januar], Mandag. [København]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Mandag.

Min kære Peter – jeg ved ikke hvordan du har bestemt om din Fødselsdag, men hvis du iaften vil seile den imøde sammen med mig, saa kom ud i Dagmar-Restauranten[1] iaften Kl. halv elleve? Vil du det?

Hvis du kommer, sender du intet Svar.

I modsat Fald, læg et "Nei" i en Postkasse.

Din

H.B.