1885, 29. Januar [torsdag] . [København]


Fra Herman Bang til Niels Neergaard

29.1.85.

Kære Neergaard.

Det er umuligt ikke at medtage »et Besøg«, som gaar paa Mandag[1]. Før Torsdag kan De altsaa ikke have Revuen ‒ ti skrive om en saadan »Begivenhed« lige Dagen efter ‒ kan og tør jeg ikke.

Jeg tror, at det siste[2] har gjort Lykke. Peter[3] fortalte mig noget derom.

Sig Fru Arne Wendt, at hendes Studie var beundringsværdig[4]. G.B.[5] tog Têten paa det kønslige ‒ »enfin soyons gais«[6]

H. de B.