[1885. 17. juni], Onsdag. [Bergen]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Onsdag.

Da jeg ved, det glæder dig, kære Don, vil jeg sige, at jeg igaar havde en stormende Sukces[1]. Der var fuldt til Overtrængsel, og Bifaldet stormende med fire Fremkaldelser.

Høirebladet[2] taler om "rent ud forbausende[A] Fremskridt"!

Din

Herman.

A. forbausende] Det indledende anførselstegn er først sat foran dette ord, men udstreget.