[1885, cirka 23. juni, tirsdag] . Kristiansand


Fra Herman Bang til Niels Neergaard

Christianssand.

Kære Redaktør.

Tak ‒ fordi De husker, at »Tilskueren« en Gang havde en Medarbeider ved Navn H.B.[1]

Han skriver imidlertid intet i denne, havde paabegyndt en Teaterartikel, men rev den itu.

Det første, Manden skriver ‒ Skal De faa.

Venlig Hilsen

fra Herman B.