[1885, 14. august] Fredag. [København]


Fra Herman Bang til Vilhelm Greibe (dansk vicekonsul i Hamburg)

Fredag.

Kære Greibe.

Mit Foredrag maa blive Fredag Aften[1]. Klokkeslet bestemmer De.

Billeder skal De faa.

Jeg kommer saa til Hamburg Torsdag Morgen ‒ men, kære Ven, boer paa Hotel. Det er et Princip hos mig ikke at gøre nogen Uleilighed, og jeg takker Dem derfor for Indbydelsen: De har saamæn Uleilighed nok endda.

Der stod i Vinter i »H-N«[2] en Korrespondance om mig fra Stokholm[3].

Deres hengivne

H. de B.