[1885. 23. august], Søndag. [Hamburg]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Søndag.

Min kære Peter.

Jeg – og du?[A] – har læst i Aviserne[1], at der var udsolgt[B] Hus og levende Bifald til min Forelæsning[2]. Forsaavidt er jo alt vel, hvis ikke (mellem os) Regnskabet havde givet et Resultat, som tvinger mig til at blive her[3] og skrive en Masse sammen for at komme videre. Jeg skriver hele Dagen ligesom en gammel Hest, som trofast løber for Kærnen[4]. Og selv om det ikke er Smør, H.B. kærner, indestaar jeg dig for, at det heller ikke er Kunst.

Lev vel.

Din

Herman.

A. du?] Spørgsmålstegnet synes indføjet efter at den afsluttende tankestreg var skrevet. B. udsolgt] u'et er rettet fra U.