[1885, ca. 28. august, fredag]. München


Fra Herman Bang til Vilhelm Greibe (dansk vicekonsul i Hamburg)

Hotel Bairisher[A] Hof. München.

Kære Greibe.

Her var heller ingen Penge.

Jeg forespurgte derfor telegrafisk og fik indlagte Svar[1].

Jeg beder Dem, da der altsaa maa finde en Vildfarelse Sted, at forhøre igen paa Telegrafen samt i Hotellets Bureau. Hvis De opdager Pengene nogetsteds[2], da lad dem telegrafisk gaa videre til mig. Skriv mig allenfals til strax. Tak for sist[3].

Deres H.B.

Hotel Bairisher Hof.

A. Bairisher] Således stavet af Bang.