[1885, cirka 13. september] Søndag. [Itter, Tyrol]


Fra Herman Bang til Emil Jonas

Søndag.

Hjertelig Tak for Deres Brev. Saasnart det er afskrevet, skal jeg sende Dem Manuskriptet[1] eller ‒ helst ‒ selv bringe Dem det til Berlin. Vi vilde have meget at tale om ‒ ogsaa om andet.

Deres pekuniære Bemærkninger tilfredsstiller mig fuldkomment.

Deres

Herman de Bang.

Hr. Kammerraad Emil Jonas.