[1885, cirka 8. oktober] Torsdag. [København]


Fra Herman Bang til Emil Jonas

Torsdag.

Kære Kammerraad.

De maa have været meget forbauset ‒ maaske har De været meget vred. Men en Depeche kaldte mig uopholdelig hjem[1]; min Veksel solgte jeg med Tab og havde ikke mere, end jeg akkurat kunde komme hjem.

Alle disse Dage har jeg flakket om.

Naar faar jeg »Fædra« at læse[2].

Mine Noveller og de 30 Mark sender jeg en af Dagene.

Mange Hilsener fra

Deres Ven

H de B.