[1885, ca. 8. december, tirsdag]. Berlin


Fra Herman Bang til Vilhelm Greibe (dansk vicekonsul i Hamburg)

Askanischer Hof. Berlin.

Kære Greibe.

Atter maa jeg bede Dem skaffe mig hint berømte Numer af »Hamburger Nachrichten«, hvori min Berømmelse staar skrevet[1]. De vil sende det[A] saa hurtigt som muligt til

Deres hengivne

Herman Bang.

A. det] Ordet er tilføjet over linjen.