[1885, ca. 12. december] Lørdag]. [Berlin]


Fra Herman Bang til Vilhelm Greibe (dansk vicekonsul i Hamburg)

Lørdag.

Tilgiv, kære Greibe, at jeg igen besværer Dem. Men sig til Liebich[1], at han nu strax skulde oversætte »Fædra«. Jeg skal nok skaffe ham en Forlægger her eller i Leipzig[2].

Men Sagen har Hast ‒ da alt nu maa gaa løs paa en Gang.

Deres

Herman B.