1885. 26. december, [lørdag]. [Berlin]


Fra Herman Bang til Julius Schiøtt

2 Juledag.

Jeg maa, kære Ven, sende dig indlagte.

Jeg arbeider her som et Asen. I »Berliner Tageblatt« begynder jeg den første; hos Schorer ligesaa. Anmodninger om Bidrag strømmer ‒ og jeg bestiller intet andet end at skrive og skrive. Fra først i Januar faar Skou[1] Manuskript. Det maa betales Arkvis. Halvdelen til Andreasen.

Gør A. forstaaelig, at han maa vente ‒ at sine 75 Kr. om Maaneden skal han faa, og alt det mer, jeg orker. Men jeg maa først igang.

Din

Herman.

Et Exemplar af »Ellen Urne«[2] vilde jeg jo gerne se.

H.