[1886, cirka 2. januar] Lørdag. Berlin


Fra Herman Bang til Emil Jonas

Lørdag.

Kære Kammerraad.

Endnu har mine Redaktioner ikke ladet høre noget Muk fra sig, og da jeg idag, imorgen og iovermorgen maa i Teatret for mit næste »Kopf«s Skyld[1] ‒ maa jeg bede Dem for anden og siste Gang (for denne Gang) træde i Bankierforretning og laane mig 50 Mark, om det er Dem muligt. Ti ellers sidder jeg her.

Naar »die Lumpen«[2] sender Penge ‒ da faar De dem strax.

Officéren[3] faar De imorgen tidlig.

Deres heng

H. de B.