1886, 18. Januar [mandag]. Meiningen


Fra Herman Bang til Vilhelm Greibe (dansk vicekonsul i Hamburg)

18.1.86. Meiningen. Hotel z. Erbprinzen.

Kære Greibe.

Jeg har ringe Tid og springer alt om »Udsmidningen« over. Sé »Politiken«[1] o:s:v:

Nu maa der handles hurtigt. Lad saafort Liebich[2] tage fat paa Oversættelsen af »Fædra« og oversætte saa hurtigt han kan. Schorer tager den ‒ eller Pierson i Leipzig[3], som ogsaa gerne vil have den. Vil han have Penge forud, kan han faa. Blot at han sender mig hvert Kapitel strax, det er færdigt, at Trykningen strax kan begynde.

Han maa oversætte 2 Kapitler mindst om Ugen. Svar mig strax. Jeg[A] vil selv skrive en Fortale.

Lev vel.

Herman B.

A. Jeg] I forbindelse med sideskift i brevet har Bang skrevet ordet igen uden at rette sin fejl.