1886, 31. Januar [søndag]. Meiningen


Fra Herman Bang til Emil Jonas

Meiningen 31.1.86.

Kære Kammerraad.

Hermed »I Venedigs Bade«[1] af Bernhard Hoff. Til Serien.

Trods al min Skriven har jeg ikke sét en Øre fra Norden. Jeg har nu skrevet til min Forlægger[2], som jo har et[A] halvt Bind Noveller liggende. Men, Herre Jesus, hvorlænge kan det ikke vare »med Snestorm i Jylland«[3].

For at jeg ikke skal behøve at indstille min Virksomhed af Mangel paa Porto-Penge beder jeg strax efter Modtagelsen af dette at indeslutte en 30 Mark i et rekommanderet Brev ‒ ikke paa Postanvisning ‒. Ti ganske uden en Pfennig kan jeg ikke sidde hen. At tænke sig med alt mit Arbeide at sidde i en fremmed By uden Frimærker. Na' ‒ ‒

I Eftermiddag skriver jeg »Indiskret Brev«.

Deres

Herman B.

A. et] Ordet er rettet fra: en.