1886, 5. Februar [fredag]. Meiningen


Fra Herman Bang til Vilhelm Greibe (dansk vicekonsul i Hamburg)

Meiningen 5.2.86.

Kære Greibe.

Er det dog ikke muligt ‒ at noget Menneske i »H-N«[1] kan tage til Genmæle mod disse Infamier?[2] Tal dog med Konsulen[3] derom.

Det er jo dog for oprørende.

Herman B.