[1886. 12. marts], Fredag Morgen. [Wien]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Fredag Morgen.[A]

Tak for dine to Breve, som jeg modtog nu paa samme Tid. En ny "Sensations-Sag" sætter hele Wien i Bevægelse. En vis Fyrst Ypsylanti[1] har i Forening med sin Frue[2] – en Jøde-Bankiers Datter – i Løbet af ti Aar gjort Kaal paa en 30 Millioner eller saa.

Han er død – og Enken gik nu iforgaars Fallit. Sagen er tilstrækkelig fyldt med Guld og Fyrstetitler til at ville svømme gennem alle europæiske Blade.

Vil du takke Dr. Ed. B.[3] for Brevet til Lewinsky[4].

Herman.

Jeg beder dig under to Korsbaand sende mig "Polit" fra den første til nu – vil du? Og husk "Fædra" hos Poul[5].

A. Morgen.] Efter dateringen har Bang skrevet et pi-agtigt tegn, som næppe er et II.