[1886, cirka 17. marts] . Wien


Fra Herman Bang til A.P. Holst (Bangs svoger)

Wien. Universitätsstrasse 4. IX Bezirk.

(Parterre)

Det kunde tænkes, at et almindeligt Brev ikke havde naaet Eder[1]. Jeg vil derfor skrive endnu en Gang. Den Dag, da jeg trods alle mine Anstrængelser maa opgive Kampen og bogstavelig her ligger paa Gaden[A] ‒ hvor man i civiliserede Lande ikke tør ligge ‒ vil det jo ikke gaa sporløst hen. Man vil den Dag, da Herman Bang bukker under for disse siste Ulykker spørge ‒ og offenligt spørge ‒: havde dette Menneske da slet ingen Slægt?

Som det var at vente, er jeg ikke mer i Hotellet[2]. Et Svar vil endnu kunne træffe mig her, hvor jeg har fundet Rum for en Uge. Jeg vilde kunne faa Arbeide og Stilling her; men hvorledes skal jeg leve indtil da?

Jeg skal nu ikke falde til Byrde med flere Breve.

Herman.

A. Gaden] Ordet er tilføjet over linjen.