[1886. 23. marts, cirka], Tirsdag. [Wien]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Tirsdag.

Kære Peter.

Her en Studie[1]. Tryk den, om du mener, den kan bruges og sig, at den var forsinket eller sligt. Hvis du finder den for daarlig – da kassér den. Jeg stoler meget mer paa dig end paa mig selv. En enkelt Pudsighed tror jeg, der er.

Din

Herman.