[1886. 28. marts], Søndag. Wien


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Wien Søndag.

Min kære Peter.

Hvor jeg vilde ønske, at I, som lever i disse de "Smaa-Rædselsdages" Land, kunde have været her idag[1] og have set, hvorledes denne store By, som har, ogsaa den, alle sine Interesser paa Spil – overfor Bismarcks forfærdelige Tale[2] glemte alt andet, som grebet med et i en Løves Klo!

En græsselig Profeti om Kamp og Aandens Bagbundethed. Og det vil ske! Betænk det – og hver Dag. Der taales af de smaa Stater intet Muk. De store veier Sværdet for at forsvare "Legitimiteten og Ordenen".

Du finder det meget latterligt alt dette?

Saa latterlig bliver man – naar man kommer Arnestederne for de store Begivenheder nærmere.

Herman.