[1886. april, cirka]. [Wien?]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Af en Samtale med en Diplomat – som jeg traf idag – sender jeg dig dette. Manden var velunderrettet. Du maa gerne forandre de faa Indlednings Ord[1].

Din Herman