[1886. 26. april], Mandag. [Wien]


Fra Herman Bang til Peter Nansen

Mandag.

Kære Peter.

Bed Hr. Bing[1] sende mig mine Penge den første. Nu gaar Postanvisninger til Wien. Tag Leien fra – men intet Afdrag; ti jeg har været for syg i denne Maaned, har kun Jer at leve af og er ganske blank.

Ferslews[2] var meget elskværdige. Sikkert betyder Besøget Muligheden af en Tilbagevenden – hvis jeg vil. Jeg besvarede Høflighed og Godhed med Høflighed og Venlighed – og slog alting hen. Hr. Ferslews Tilstand er (efter Bierring[3]s Sigende) meget trist ... Jeg søger deri en Forklaring af det besynderlige i dette "tilfældige" Besøg – in pleno.

Lad ham altsaa sende Pengene den første og tag Leien af.

Din Herman.