[1886, ca. maj måned] Onsdag. [Wien]


Fra Herman Bang til Emil Jonas

Onsdag Aften.

Kære Kammerraad.

Denne Historie er til et elegant Dameblad (»Bazar«)

Korrektur af »Høiheden« sendes Demanden Korrektur. Den er syv trykte Ark.

Send mig kun »en Digters Hustru«[1].

Oversætter De »Fædra«??? Ti hvis eier her et Menneske, som har bedet mig om Tilladelse.Jeg haaber, De oversætter den.

Om De kan, kære Kammerraad, da send mig 40 Mark. Jeg trænger saa haardt til Dem. I Norden bryder man med en fraværende alle Aftaler.

ToNovelletter: »Aus allen Ecken«[2] følger.

Deres Ven

H. de B.