[1886, ca. maj måned] Søndag. [Wien]


Fra Herman Bang til Emil Jonas

Søndag Aften.

Kære Kammerraad.

Jeg sender Dem her to Ting, som vil høiglæde Levysohn: En Skizze af »Kong Georgios« og et indiskret om »Generalinde Appert«[1]. Men det haster jo meget. »Kongen« maatte paa i »Tageblatt«. Gaa til ham og vis ham Artiklerne (som støtter sig paa Bedstefaders[2] og forskellige fornemme Folks Meddelelser) og lad ham holde Plads til dem, saasnart De kan gøre dem i al Hast færdige.

Endnu ingen Øre fra Norden.

Herman B.